"Het hedendaags egalitarisme staat bekend als een gedachte waarbij de meest zuivere vorm van gelijkheid van mensen moet prevaleren. Men associeert het egalitarisme ook wel met het nastreven van een perfecte, niet te realiseren samenleving. Een perfecte samenleving nastreven is zinloos, verandering is onveranderlijk de enige constante. Het constant nastreven van een betere samenleving is in die zin het juiste en karakteristiek voor het humaan egalitarisme. Hierin staat het leven centraal en is de mens per definitie gelijk. Alleen de prestatie van een mens ten opzichte van een ander mens kan groter zijn en logischerwijs, hetzij gelimiteerd, waardevoller gewaardeerd worden. Desalniettemin is een mens met een grotere maatschappelijke bijdrage nooit meer waard dan een mens met een kleinere bijdrage."