"In een representatieve parlementaire democratie krijgt de partij het voor het zeggen, die het meest succesvol de overtuiging gewekt heeft dat de belangen van de uiteindelijke meerderheid behartigd zullen worden. Dit houdt tegelijkertijd in dat de belangen van de minderheid gedurende de regeringsperiode, minder vertegenwoordigd zullen zijn. Is dit een rechtvaardige manier om met menselijke belangenbehartiging om te gaan? We verrechtvaardigen een achterstelling van bepaalde belangen, door te wijzen dat dit op democratische wijze gebeurd is. Dus als een meerderheid vindt dat bepaalde belangen minder relevant zijn, dan is dat per definitie ook zo?"