Een betere term voor zij die zullen overleven is niet “survival of the fittest” maar “survival of those who anticipate”. Ofwel, zij die zullen voortbestaan zijn uiteindelijk niet de organismen welke het best passen in hun leefomgeving door afhankelijk te blijven van het natuurlijk reactieve evolutieproces, maar dat zullen de organismen zijn die anticiperen op toekomstige veranderingen door zichzelf en / of hun omgeving vooraf "bewust" aan te passen.