"Een begin met het vormen van een geoliede menselijke samenwerkingseenheid, kan gemaakt worden door het oprichten van een politiekbestuurlijk orgaan op mondiaal niveau. Dit zal een zogenaamde wereldregering zijn, welke beleid voert dat een planeet levensvatbaar houdt en het leven erop beschermt. Een capabele, democratisch gekozen groep mensen wordt belast met het natieoverstijgend managen van de aarde én alle andere toekomstig door ons bewoonde planeten en satellieten."