Planet Management
de marsroute naar bewuste levenscontinuatie

PM

In het boek Planet Management wordt helder geanalyseerd welke interne en externe bedreigingen op de mens zullen afkomen. Er wordt inzicht verschaft in de uniekheid en zeldzaamheid van het bestaan van complexe levensvormen in het heelal. Vervolgens wordt hierop een visie uitgeschreven, welke anticipeert op alle toekomstige (levens)bedreigingen, waardoor het overleven van het bewuste leven in het universum gegarandeerd is. Tegelijkertijd betekent de realisatie van deze visie een verbetering van het huidige politiek-economische model, de samenleving, de omgang met onze planeet en de menselijke beschaving in het geheel.
Bestel uw exemplaar via deze link, en bouw vanuit een bredere bewustwording met ons mee aan een alsmaar betere wereld waarin het voortbestaan van de menselijke soort als vanzelfsprekend gewaarborgd blijft.